Quotes By Two Essays on Analytical Psychology (Collected Works 7)

“Ne înÅŸelăm dacă credem că inconÅŸtientul este ceva inofensiv … Desigur, el nu este primejdios în orice condiÅ£ii; dar de îndată ce apare o nevroză, acesta e un semn că în inconÅŸtient există o acumulare de energie, adică un fel de încărcătură care poate exploda … Săpăm cumva ca să dăm de o fântână arteziană ÅŸi riscăm să ne izbim de un vulcan.”