Quotes By 悪霊にさいなまれる世界(上)―「知の闇を照らす灯」としての科学 [Akuryō ni Sainamareru Sekai (Chi No Yami O Terasu Tomoshibi) to Shite no Kagaku]