Quotes By ثلاثية حول الرواية: فن الرواية، الوصايا المغدورة، الستار

“يقول : "على كل من يتوافر لديه القدر الكافي من الجنون لكي يستمر اليوم في كتابة الروايات، أن يكتبها بطريقة تجعل اقتباسها متعذراً، حماية لها . بعبارة أخرى، طريقة تجعلها غير قابلة لأن تروى”