Quotes By Ptákovina

“KupÅ™edu... kde to je? KupÅ™edu je vÅ¡ude. KupÅ™edu — to je úplnÄ› prázdná abstrakce... Já mám taky rád abstrakce. (Nakreslí žlutou křídou, kterou vzal EvÄ›, na prázdné místo na tabuli Å¡ikmou čáru.) Ale nemám rád prázdné abstrakce. (Pozoruje se zalíbením Å¡ikmou čáru.) Å ikmá čára. K ní zrcadlový protÄ›jÅ¡ek. ( Kreslí druhou Å¡ikmou čáru, takže vznikne tvar A.) Jaká krásná a jednoduchá symetrie! Když tento útvar znovu zrcadlovÄ› zdvojíme, vznikne uzavÅ™ený tvar. (Kreslí tÅ™etí Å¡ikmou čáru.) Už na nejstarší zdobené kosti z paleolitu, na té slavné kosti z Laugerie Basse, objevuje se tento prazákladní ornament. (Kreslí čtvrtou Å¡ikmou čáru, takže na tabuli je žlutý kosočtverec.) A už paleolitický človÄ›k cítil, že v tomto útvaru je nejdůležitÄ›jší stÅ™ed. A ve chvíli, kdy ho označil (kreslí doprostÅ™ed kosočtverce kolmou čáru), pÅ™estává být tento tvar prázdnou abstrakcí a znamená náhle zcela konkrétní vÄ›c. Ale zároveň si ponechává i nadále takovou obecnost, že kromÄ› této vÄ›ci znamená i mnoho dalšího, například naÅ¡i chuÅ¥ na tuto vÄ›c. Ale tou studenou geometrickou strohostí označuje vzápÄ›tí i poÅ¡etilost té chuti, a tedy i naÅ¡i nechuÅ¥. A samozÅ™ejmÄ› nevztahuje se pak už jen k oné vÄ›ci samé, ale k ženÄ› vůbec. A protože ženy jsou naším životem, vztahuje se tedy k celému naÅ¡emu životu, znamená lidské bytí samo. Ale tou studenou geometrickou strohostí naznačuje hned také i naÅ¡e základní zklamání a znechucení z bytí, a tedy celou podstatnou oÅ¡klivost bytí...”